صمیمیت، دلباختگی و تعهد

» صمیمیت، دلباختگی و تعهد

عنصر اول عشق:صمیمیت


صمیمیت يا الفت، پیوند نزدیک و احساس تعلق بین دو نفر و تمایل آن ها برای درمیان گذاشتن خصوصی ترین و عمیق ترین افکار و احساسات شخصی است.

صميميت جنبه ی عاطفی و هیجانی عشق است.


ده عنصر اصلی صمیمیت عبارت است از:


1)تمایل به افزایش رفاه شخص مورد علاقه

2)احساس خوشحالی و رضایت از بودن با فرد مورد علاقه

3)احترام و توجه متقابل

4)توانایی حساب کردن روی کمک دیگری هنگام نیاز

5)وجود درک متقابل

6)راحتی برای درمیان گذاشتن مسائل شخصی

7)دریافت حمایت احساسی در رابطه

8)بذل حمایت احساسی و هیجانی

9)ارتباط صمیمانه ی متقابل

10)ارج نهادن به یکدیگر


عنصر دوم عشق:اشتیاق


اشتیاق، داشتن میل و رغبت به طرف مقابل است.

اشتیاق یا همان شور، جنبه ی انگیزشی عشق است.


عنصر سوم عشق:تعهد


فرد می پذیرد که شخص دیگری را به شدت دوست دارد(پذیرش) و خودش را ملزم می داند که در پستی ها و بلندی های زندگی، رابطه اش را با آن شخص حفظ کند(تعهد).

این ویژگی شامل تصمیم های خودآگاهانه و غیرخودآگاهانه ای می شود که فرد برای دوست داشتن دیگری می گیرد و خود را متعهد به حفظ آن می کند.


این حالت جنبه ی شناختی دارد و دربردارنده ی تصمیم کوتاه مدت و بلندمدت برای دوست داشتن و مراقبت از معشوق است.


این جنبه ی تصمیم گیری برای تعهد داشتن، حفظ و نگهداری از معشوق و رابطه ی طولانی مدت با اوست و شامل تصمیم گیری در این باره است که فقط با یک نفر باشد و شریک دیگری برای خود انتخاب نکند و این ارتباط را مهم تر از ارتباط با هر فرد دیگری تلقی کند.


عشق ورزی به سبک های گوناگون:


تحقیقات روان شناسان نشان می دهد که از درآمیختگی سه عنصر عشق، هشت نوع سبک عشق ورزی به وجود می آید.


1_فقدان عشق

در این حالت هیچ کدام از عناصر عشق وجود ندارند.چنین رابطه ای در زندگی روزمره با مردم عادی قابل مشاهده است.


2_عشق دوستانه

رابطه ای است که فقط عنصر صمیمیت در آن حضور دارد و از دو جزء دیگر در آن خبری نیست.این احساس را اغلب در روابطتان با دوستان صمیمی تجربه می کنید.


3_عشق با دلباختگی(شیفتگی)

در این نوع عشق، شور و هیجان عاری از صمیمیت و تعهد، بر مناسبات و روابط فردی حاکم است.در این حالت از فردی که دوستش دارید سمبل عشقی ساخته می شود اما وقتی به او می رسید این احساس و جذبه فروکش کرده و گاهی جای خود را به تنفر می دهد!


4_عشق پوچ(تهی)

در این عشق فقط تعهد وجود دارد! این رابطه اغلب در میان همسرانی دیده می شود که مدتی طولانی از ازدواج آن ها می گذرد و وجود ملاحظاتی مانند وجود فرزندان یا ترس از بی کسی و بی پناهی، علت اصلی تداوم رابطه است.


5_عشق رمانتیک

این نوع عشق، ترکیبی از صمیمیت و شور و شوق عاری از تعهد است و اغلب در بین همسرانی به وجود می آید که در ابتدای راه قرار دارند و میزان شور و صمیمیت در میان آن ها بالا است.

اما آن ها به اندازه ی کافی زندگی مشترک را تجربه نکرده اند تا احساس تعهدی قوی داشته باشند.


6_عشق رفاقتی

این عشق ترکیبی از صمیمیت و تعهد خالی از شور و هیجان است.

چنین عشقی بين همسرانی دیده می شود که به مدت طولانی با هم زندگی می کنند و از هم رضایت دارند، اما جاذبه میان آن ها از بین رفته است.


7_عشق ابلهانه

در این سبک عشق ورزی میزان شور و هیجان و تعهد بالاست اما میزان صمیمیت ضعیف است.

افراد در این عشق در نگاه اول و بدون داشتن شناخت نسبت به هم عاشق می شوند و خیلی زود بدون اینکه همدیگر را بشناسند به داشتن رابطه ای فاقد صمیمیت متعهد می شوند.


8_عشق کامل

این نوع عشق، ترکیبی از سه حالت صمیمیت، اشتیاق و تعهد است.

در این حالت فرد، همسر خود را به عنوان یک انسان دوست دارد و به او احترام می گذارد، به او متعهد است و از طریق برقراری ارتباط درست با او احساس نزدیکی می کند.

رفتاری دوستانه توام با رفاقت، محبت و مراقبت دارد.

روابط زناشویی همراه با تعهد، به وفاداری و لذت بردن بدون احساس گناه منجر می شود.

از دیدگاه روانشناسان رسیدن به این مرحله، آسان تر از نگهداری آن است!


آخرین مطالب این وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان
راز اعداد جفتراز اعداد جفتراز اعداد رند ، اعداد فرشتگان
تعمیر پکیج در شیرازتعمیر پکیج در شیرازتعمیر برد پکیج در شیراز
ثبت آگهی رایگان ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی  ساخت وبلاگ