مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» افکار سمی که باید دور بریزید _ قسمت دوم

افکار سمی که باید دور بریزید _ قسمت دوم

فکر سمی21 

"متواضع باش و از خودت تعریف نکن".


تلقین های اصلاحی: 

_بیان صادقانه ی نقاط قوت و توانایی ها،اشتباه نیست. 

_بین غرور افراطی یا تواضع نا به جا حد میانه ای هم وجود دارد. 

_اگر در کاری استعداد دارم و آن را مطرح می کنم،صداقتم را آشکار می کنم نه خودخواهی ام را. 


باور مثبت مخالف این باور: 

توانایی ها و نقاط قوت خود را آشکارا و صادقانه بیان کن.


فکر سمی22 

"انتقاد بهترین راه اصلاح اشتباهات مردم است".


تلقین های اصلاحی: 

_انتقاد سازنده با تحقیر،سرزنش و تمسخر فرق دارد. 

_به جای انتقاد از شخص،بهتر است خواستار تغییر در رفتارش باشی. 

_اگر به جای دیگری بودم،دوست داشتم او چطور با من صحبت کنم؟ 


باور مثبت مخالف این باور: 

به جای اینکه از دیگران ایراد بگیری دنبال راه حل باش.


فکر سمی23 

"خودخواه نباش،اول دیگران بعد خودت".


تلقین های اصلاحی: 

_نفع شخصی آگاهانه خودخواهی نیست. 

_من هم به خودم اهمیت می دهم و هم ملاحظه ی دیگران را می کنم. 

_اگر پیوسته نیازهای دیگران را در اولویت قرار دهم،نه نیازهای خودم برطرف خواهد شد نه نیازهای دیگران. 


باور مثبت مخالف این باور: 

خودت را به اندازه ی دیگران دوست داشته باش.


فکر سمی24 

"همسرم باید عاشق والدین و خانواده ام باشد".


تلقین های اصلاحی: 

_ارتباطم با همسرم از هر چیز دیگری مهم تر است. 

_معقول است که از همسرم به روشی خوشایند بخواهم با خانواده ام خوب رفتار کند. 

_بین احساسات و رفتار تفاوت زیادی وجود دارد. 


باور مثبت مخالف این باور: 

همسرم می تواند با اعضای خانواده ام محترمانه رفتار کند اما مجبور نیست عاشق آن ها باشد.


فکر سمی25

"وقتی آرزوهای بلندپروازانه داریم،حداکثر تلاشمان را به خرج می دهیم.


تلقین های اصلاحی:

_من خودم را همین طور که هستم می‌پذیرم.

_من با هر آنچه می توانم باشم موفق خواهم بود نه با آنچه باید باشم.

_اگر دوست دارم برای اصلاح خودم تلاش کنم بدون اینکه توقعات نامعقولی از خود داشته باشم عمل خواهم کرد.


باور مثبت مخالف این باور:

وقتی توقعاتی منطقی داریم تمام تلاشمان را می کنیم.


فکر سمی26

"مهم است که همه،ما را دوست داشته باشند".


تلقین های اصلاحی:

_ارزشم به عنوان انسان وابسته به تایید دیگران نیست.

_بعضی ها ممکن است به دلیل نگرانی های خودشان از من متنفر باشند نه طرز رفتار من.

_در ارتباطات،کیفیت مهم تر از کمیت است.


باور مثبت مخالف این باور:

آنکه هستی و آنچه هستی را دوست داشته باش.


فکر سمی27

"اگر مشکلات را نادیده بگیری برطرف می شوند".


تلقین های اصلاحی:

_وقتی می توانی مشکلات را حل کنی که به آن ها اعتراف کنی.

_تلاش خوب در ارتباط با مشکلات به همکاری و صمیمیت بیشتری منجر می شود.

_وقتی مشکلاتم را نادیده می گیرم آن ها همچنان وجود خواهند داشت و بدتر هم می شوند.


باور مثبت مخالف این باور:

مشکلات خود به خود برطرف نمی شوند اما اغلب قابل حل هستند.


فکر سمی28

"فقط برای برنده شدن بازی کن".


تلقین های اصلاحی:

_همکاری و اعتماد از رقابت بهتر است.

_نیاز به بردن اغلب از عدم امنیت و تمایل به تحت تاثیر قرار دادن دیگران ریشه می گیرد.

_فقط در فکر برنده بودن،به ارتباطات سطحی یا سست منجر می شود.


باور مثبت مخالف این باور:

همیشه برای لذت بردن،همکاری و رشد بازی کن.


فکر سمی29

"برای خودت و دیگران قوانین روشنی وضع کن".


تلقین های اصلاحی:

_ما همگی به اصول و راهبرد نیاز داریم نه عقاید دست و پاگیر.

_کلمات"باید" ،"بایست" و "حتما" فشار آورند.

عبارات "من مایلم"، "به نظر من" و"من ترجیح می‌دهم" معقول تر و تقویت کننده ی ارتباطات هستند.

_انعطاف‌پذیری و میانه روی مطلوب است،خشکی و افراط گرایی خوب نیست.


باور مثبت مخالف این باور:

از بایدها بپرهیز،چون خوشحالی تو در گرو انعطاف است.فکر سمی30

"عاشق واقعی تو باید بداند چه نیازی داری".


تلقین های اصلاحی:

_هیچ وقت فکر و احساس دو نفر صد در صد مثل هم نیست.

_من نیاز دارم به روشنی بگویم چه می خواهم و چه احساسی دارم

نمیتوانم توقع داشته باشم کسب ذهنم را بخواند.

_بیان روشن،صادقانه و بی پرده ی خواسته ها و آرزوهایتان،بهترین ابزار به دست آوردن ارتباطات محبت آمیز است.


باور مثبت مخالف این باور:

امیال و خواسته هایت را راحت و روشن بیان کن چون چنین چیزی لایق عاشق واقعی توست.


فکر سمی31

"توهین و بی احترامی باعث ناراحتی می شود".


تلقین های اصلاحی:

_اگر بخواهم می توانم تحقیرها و توهین های دیگران را نادیده بگیرم.

_بهتر است گاهی خیلی حساس نباشیم و رفتارهای منفی دیگران را زیاد جدی نگیریم.

_نباید به اظهارات دیگران خیلی توجه کنی.


باور مثبت مخالف این باور:

توهین و بی احترامی آسیب نمی‌زند مگر اینکه خودت بخواهی.


فکر سمی32

"به صلاح تو است که به خودت سخت بگیری".


تلقین های اصلاحی:

_من می توانم خودم و دیگران را تحمل کنم.

_من محدودیت های معینی دارم که باید آن ها را بپذیرم نه اینکه اظهار تاسف کنم.

_انتقاد از خود و تحقیر خود،عزت نفس را کاهش می دهد،پذیرفتن و تحمل کردن خود،عزت نفس را بهبود می بخشد.


باور مثبت مخالف این باور:

با خودت و دیگران روراست باش و منصفانه رفتار کن.


فکر سمی33

"با یک عذرخواهی همه چیز درست می‌شود".


تلقین های اصلاحی:

_عذرخواهی توخالی بی ارزش است.

_عذرخواهی ممکن است به توضیح یک بدرفتاری کمک کند اما آسیب وارده را از بین نمی‌برد.

_عذرخواهی تنها زمانی ارزشمند است که اشخاص رفتارشان را نیز تغییر دهند.


باور مثبت مخالف این باور:

معذرت خواهی باد هواست،مهم آن است که اشخاص اعمال و رفتارشان را عوض کنند.


فکر سمی34

"اگر میخواهی تغییر کنی باید دلایل رفتارهایت را پیدا کنی".


تلقین های اصلاحی:

_پیدا کردن و تغییر دادن افکار ناسالم و نامعقول،بهترین بینش است.

_به جای اینکه فقط افکار و اعمالت را کشف کنی،بهتر است شیوه ی فکر و عمل کردنت را تغییر دهی.

_تغییر روان شناختی و رشد شخصی بیشتر از تغییر رفتار ریشه می گیرد تا از خودشناسی.


باور مثبت مخالف این باور:

اگر میخواهی زندگی ات عوض شود،به جای کند و کاو گذشته،کاری بکن.


فکر سمی35

"اشتباهاتت را بپوشان،حفظ ظاهر مهم است".


تلقین های اصلاحی:

_عاقلانه نیست که وانمود کنی چیزی را می دانی درحالیکه نمی دانی.

_اشتباهات فرصت هایی برای رشد شخصی هستند نه علامت حماقت یا ضعف.

_پنهان کردن اشتباهات و وانمود کردن به این که همه چیز را می دانی،آشکار کننده ی احساس ناامنی است و مانع یادگیری می‌شود.

_اینکه خوشحال باشی مهم تر از این است که حق با تو باشد.


باور مثبت مخالف این باور:

هیچ کس کامل نیست.وقتی حق با توست،به خودت افتخار کن.وقتی اشتباه می کنی آن را بپذیر.


فکر سمی36

"اگر از احساسات درونی ات پیروی کنی اشتباه نخواهی کرد".


تلقین های اصلاحی:

_فکر يا احساس آدم ،خود واقعیت نیست.

_در جستجوی واقعیت بودن بهتر از تصمیم گیری سریع است.

_تلاش کن استدلال عقلانی بر واکنش های هیجانی مسلط باشد.

-عاقلانه نیست تصمیمات مهم را تنها بر اساس احساسات درونی بگیریم.


باور مثبت مخالف این باور:

احساسات درونی ات ممکن است اشتباه باشند.قبل از هر اقدامی شواهد معتبر را پیدا کن.


فکر سمی37

"زندگی باید منصفانه باشد". 


تلقین های اصلاحی:

_بی عدالتی دست من نیست ولی احساس بدبختی دست من است.

_انصاف و شادی مطلق تنها در داستان ها وجود دارد و به ندرت در زندگی واقعی رخ می دهد.

_دوست داشتن رفتار منصفانه خوب است اما اگر همیشه توقع چنین رفتاری را داشته باشی ناکام و مایوس می شوی.


باور مثبت مخالف این باور:

زندگی منصفانه نیست اما می توانی به گونه ای عمل کنی که آن را بهتر سازی.


فکر سمی38

"زوج های خوشبخت هرگز دعوا نمی کنند و با هم اختلاف ندارند".


تلقین های اصلاحی:

_ظاهر زندگی آدم ها نمایانگر حقیقت زندگی آن ها نیست.

_حتی دوقلوهای همسان کاملا با یکدیگر تفاهم ندارند پس دعوا و مشاجره در زندگی مشترک یک امر اجتناب ناپذیر است.

_دعوا در حد کم می تواند مفید باشد و به شناخت بیشتر زن و شوهر از هم بیانجامد.


باور مثبت مخالف این باور:

ممکن است در زندگی مشترک با همسرت به تفاهم خوبی برسی اما نباید انتظار داشته باشی که هیچ کدروتی بین تو و او رخ ندهد.


فکر سمی39

"حرف مرد یکی است،هیچ وقت زیر قولت نزن".


تلقین های اصلاحی:

_احمقانه است که قول های غیرمشروط بدهی.

_اگر کسی به دلیل موجهی زیر قولش زد،مهم است که شرایط او را درک کنی و قضاوتی عمل نکنی.

_بهتر است که به قولت عمل کنی مگر اینکه انجام آن خطرناک یا احمقانه است.


باور مثبت مخالف این باور:

پای قولت بایست مگر آنکه شرایط نگذارد به قولت عمل کنی.


فکر سمی40

"کار سخت و طاقت فرسا،شخصیت آدم را می سازد".


تلقین های اصلاحی:

_زندگی خودش به اندازه ی کافی سخت هست پس چرا آن را سخت تر کنم.

_بدبختی و مشکلات به اندازه ی کافی وجود دارد.احمقانه است که به عمد در جست و جوی آن باشیم.

_اشخاصی که رنج و عذاب می کشند به طور حتم از آن هایی که شاد و راحت اند شخصیت بهتری ندارند.


باور مثبت مخالف این باور:

الگو گرفتن از زندگی دیگران و توجه به ویژگی های مثبت آنان،شخصیت آدم را می سازد.


آرایشی بهداشتی
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


رپورتاژ آگهی دائمی در بلاگسازان با 3 لینک فالو رپورتاژ آگهی دائمی در بلاگسازان با 3 لینک فالو مشاهده