افکار سمی که باید دور بریزید _ قسمت اول

» افکار سمی که باید دور بریزید _ قسمت اول

فکر سمی 1

"تفریح و سرگرمی وقت تلف کردن است".


تلقین های اصلاحی :

_اشخاص برای شارژ باتری هایشان به تفریح نیاز دارند.

_من شایسته داشتن تفریح و سرگرمی در زندگی ام هستم.

_اگر امروز از زندگی لذت نبرم،فردا شاید خیلی دیر باشد.


باور مثبت مخالف این باور :

استراحت،تفریح و سرگرمی از نیازهای اولیه ی مهم زندگی انسان ها هستند.


فکر سمی 2

"به نفع تو است که دیگران را کنترل کنی".


تلقین های اصلاحی:

_به جای کنترل کردن بهتر است همکاری کنیم.

_زندگی کن و بگذار زندگی کنند.

_هیچ کس دوست ندارد به او بگویند چه بکند و چطور زندگی کند.

_من نمی توانم برای دیگران تعیین تکلیف کنم که چطور رفتار کنند.


باور مثبت مخالف این باور:

اگر سعی نکنی دیگران را کنترل کنی بهتر می توانی با آنان همراه شوی.


فکر سمی3

"بهتر است عقده‌ ی دلت را خالی کنی".


تلقین های اصلاحی

_از دست دادن کنترل به نفع تو نیست.

_تنها افکار خودم است که می تواند مرا عصبی کند.

_اگر از کوره در بروم،مردم و هر چیز دیگری روی من نفوذ خیلی زیادی دارند.

_عصبانیت خوب است ولی بهتر است آن را با ابراز وجود نشان بدهیم نه با پرخاشگری.


باور مثبت مخالف این باور :

به جای آنکه عقده ی دلت را خالی کنی ابراز وجود کن.


فکر سمی4

"هرطور رفتار کنی خانواده و دوستانت باید دوستت داشته باشند".


تلقین های اصلاحی :

_اعمال ما می گوید که چه کسی هستیم.

_مردم نمی توانند فکر مرا بخوانند،ولی می توانند اعمالم را ببینند.

_اگر می خواهم ديگران با من خوب رفتار کنند بهتر است با آنان خوب رفتار کنم.


باور مثبت مخالف این باور :

اینکه چگونه رفتار می کنی مهم تر از این است که چه کسی هستی.فکر سمی5

"مهربانی بر نامهربانی پیروز خوهد شد".


تلقین های اصلاحی :

_من نباید اجازه بدهم کسی با من بدرفتاری کند.

_من رفتار نامهربانانه ی دیگران را تقویت نمی کنم.

_اگر طرز رفتار دیگران را با خودم دوست ندارم،باید بیاموزم که خیلی صریح و بی پرده،این موضوع را به آنان بگویم.


باور مثبت مخالف این باور :

با نامهربانی،محکم برخورد کن،به هیچ کس اجازه نده با تو بدرفتاری کند.


فکر سمی6

"آنچه را که شاید باعث رنجش ديگران شود،نگو".


تلقین های اصلاحی:

_طرز حرف زدنت از حرفی که میزنی مهم تر است.

_گاهی ضروری است برای اینکه به کسی کمک کنی کمی او را برنجانی.

_اگر خیال کنم موضوعی مهم است آن را بیان می کنم حتی اگر دیگران خوششان نیاید.


باور مثبت مخالف این باور:

اگر بیان مطالبی مهم است آن را به طور مدبرانه بگو.


فکر سمی7

"هدفت باید کمال باشد".


تلقین های اصلاحی:

_کمال گرایی اغلب با ناکامی و ناامیدی همراه می شود.

_اگر هدف خیلی بالا را در نظر بگیری به آن نمیرسی.

_لذت ناشی از انجام کار از نتیجه ی کار مهم است.

_گاهی اوقات بهتر است کافی بود،نه کامل.


باور مثبت مخالف این باور:

به جای کمال گرایی در جست و جوی عالی بودن باش.


فکر سمی8

"بگو نه چون اگر به آنها رو بدهی سوارت می شوند".


تلقین های اصلاحی:

_اگر نه می گویی بهتر است دلایلت را هم به روشنی بیان کنی.

_رد کردن خواسته های نامعقول دیگران خوب است اما نه گفتن بدون دلیل منطقی،احمقانه است.

_موافقت و تایید بیشتر از امتناع و رد کردن برای ارتباطات سودمند است.


باور مثبت مخالف این باور:

اگر برای رابطه ای ارزش قائل هستی تا حد امکان بله بگو.


فکر سمی9

"اتمام حجت،به جرّ و بحث پایان می دهد".


تلقین های اصلاحی:

_تهدید و اتمام حجت تنها شرایط گفت و گو را از بین می برد.

_بهتر است خواسته ها و تقاضاهایم را بدون اینکه یقه ی کسی را بگیرم مطرح کنم.

_حتی اگر دیگران به اتمام حجت من توجه کنند اغلب آزرده شده و به نحوی تلافی می کنند.


باور مثبت مخالف این باور:

گفت و گو و مذاکره به جرّ و بحث پایان می دهد.


فکر سمی10

"صداقت محض بهترین سیاست است".


تلقین های اصلاحی:

_صداقتی که به دیگران آسیب بزند فضیلت نیست.

_نوع نادرستی از صداقت می تواند مخرب باشد.

_هیچ کس نباید تمام زوایای خصوصی زندگی ام را بداند.

من مستحق مقداری حریم خصوصی هستم.


باور مثبت مخالف این باور:

عشق بهترین سیاست است،نه صداقت مطلق.


فکر سمی11

"جواب ابلهان خاموشی است".


تلقین های اصلاحی:

_اگر درباره ی مشکلم حرف نزنم،چطور می توانم آن را حل کنم؟

_کناره گیری از یک شخص یا موضوع،خلاف روش حل مشکلات است.

_برای حل مشکل با آن رو به رو می شوم نه این که از آن اجتناب کنم.


باور مثبت مخالف این باور:

اشخاصی که برایت اهمیت دارند شایسته ی گفت و گو هستند نه سکوت.فکر سمی12

"خواستن توانستن است".


تلقین های اصلاحی:

_چرا لقمه ای بزرگ تر از دهانم بردارم؟

_خودم را با تلاش جهت اثبات ناممکن ها نمی کشم.

_ شناخت و پذیرش محدودیت هایم نشانه ی ضعف نیست بلکه نشانه ی هوشمندی است.


باور مثبت مخالف این باور:

اگر اهداف واقع بینانه در نظر بگیری و برای رسیدن به آن تلاش کنی موفق میشوی.


فکر سمی13

"اگر می خواهی کارها درست انجام شود خودت آن ها را انجام بده".


تلقین های اصلاحی:

_انجام کارهای جزئی را به دیگران واگذار کن.

_با سپردن مسئولیت به دیگران میتوانم حواس خودم را به کارهای مهم تر معطوف کنم.

_تا وقتی از انجام کاری لذت نمی برم یا کسان دیگری هستند که آن را انجام دهند چرا به خودم زحمت بدهم؟


باور مثبت مخالف این باور:

اولیت بندی کن،کارهایی را که می دانی دیگران از پس آن برمی‌آیند به آنان محول کن.


فکر سمی14

"وقتی کارها خوب پیش نمی رود به دنبال مقصر بگرد".


تلقین های اصلاحی:

_به جای سرزنش دیگران دنبال یافتن راه حل باش.

_درصدد یافتن مقصر بودن،روشی پرخاشگرانه و تاحدودی همیشه مخرب است.

_قبل از آن که کسی را متهم کنی از خودت بپرس: تو چه نقشی داشتی؟


باور مثبت مخالف این باور:

وقتی مشکلی پیش می آید مشکل را پیدا کرده و حلش کن.


فکر سمی15

"تنبیه بهترین تربیت است".


تلقین های اصلاحی:

_تقویت مثبت نتیجه بخش و تنبیه اغلب مشکل آفرین است.

_هزینه ی تنبیه از هزینه ی تقویت مثبت بیشتر است.

_بیشتر مردم از کلام مهربانانه خیلی بیشتر از لحن خشن می آموزند.


باور مثبت مخالف این باور:

به جای آنکه رفتارهای بد را تنبیه کنی رفتارهای خوب را پیدا کرده به آن ها پاداش بده.


فکر سمی16

"احساساتت را بروز نده".


تلقین های اصلاحی:

_خودافشاگری انتخابی باعث صمیمیت می شود.

_اگر مردم به جای خود واقعی ام مرا براساس تصورات خودشان بپذیرند،احساس جعلی بودن و عدم امنیت می کنم.

_اشخاص خیلی تودار در زندان هیجانی ساخته ی خویش حبس اند.


باور مثبت مخالف این باور:

احساساتت را بروز بده تا اعتماد بسازی و صمیمیت ایجاد کنی.


فکر سمی17

"با همان اولین برداشت میتوانی آدم ها را بشناسی".


تلقین های اصلاحی:

_آدم ها که همیشه یک جور نیستند.

_آیا به راستی کل ماجرا را می دانم.

_او را خیلی خوب نمی شناسم.

_وقتی او را دیدم شاید در شرایط بدی قرار داشت.


باور مثبت مخالف این باور:

هر آدمی بی همتاست،تا او را در شرایط مختلف ندیده باشی،واقعا نمی توانی او را بشناسی.


فکر سمی18

"رضایت پدر و مادرت از هر چیز دیگری مهم تر است".


تلقین های اصلاحی:

_من به دنیا نیامده ام که طبق انتظارات دیگران زندگی کنم.

_بهتر است به خودم احترام بگذارم و خودم را تحسین کنم تا اینکه سعی کنم متناسب با تصویری باشم که دیگران از من در ذهن دارند.

_من زندگی خودم را از سر می‌گذارم نه زندگی دیگری را.


باور مثبت مخالف این باور:

اجازه ی والدین خوب است ولی شرط خوشبختی نیست.


فکر سمی19

"پول موفقیت و خوشبختی می‌آورد".


تلقین های اصلاحی:

_زندگی فقط برای پول درآوردن نیست.

_اشخاصی که از عشق خانواده و دوستان برخوردارند ثروتمند واقعی هستند.

_میلیونری که عشق و محبت ناب را درک نمی کند از نظر هیجانی فقیر است.

_ارزش واقعی تو با ثروتت سنجیده نمی‌شود.


باور مثبت مخالف این باور:

_ارتباطات توام با عشق و محبت ضامن خوشبختی است.


فکر سمی20 

"یک بار که قربانی شوی همیشه قربانی هستی".


تلقین های اصلاحی: 

_من حالا بزرگسال هستم نه کودکی هراسان. 

_نباید ناراحتی های گذشته را همیشگی کنم.بهتر است در حال زندگی کنم. 

_من به جای تاکید بر آن چه بوده بر آنچه هست و می تواند باشد تمرکز می کنم. 


باور مثبت مخالف این باور: 

تو می توانی خودت را از دلم ناراحتی های گذشته برهانی.آخرین مطالب این وبلاگراز اعداد جفتراز اعداد جفتراز اعداد رند ، اعداد فرشتگان
ساخت وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان
استخدام نویسنده آنلایناستخدام نویسنده آنلایناستخدام نویسنده غیر حضوری
ثبت آگهی رایگان ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی  ساخت وبلاگ