مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» با خودتان مثبت صحبت کنید.

با خودتان مثبت صحبت کنید.

شما می توانید توانایی تمرکز بر روی هر وظیفه ای را با استفاده از تأییدیه های مثبت در خود تقویت نمایید. هر دستوری را که بارها و بارها با خودتان تکرار کنید، در نهایت توسط ذهن نیمه آگاه شما پذیرفته می‌شود. سپس ذهن نیمه آگاه شما به شما انگیزه میدهد تا به شیوه ای سازگار با آن دستور رفتار کنید.وقتی به خودتان حرفهای مثبت می زنید و آنها را با عواطفی مثل اشتیاق و اعتقاد همراه می کنید، از درون انگیزه می گیرید که با سرعت و دقت بیشتری به سمت بهره وری بالاتر حرکت کنید.هروقت احساس کردید توجه و تمرکزتان از کار پرت شده است، می توانید با گفتن یک عبارت، آن را بازیابی کنید. مثلا چند بار به خودتان بگویید: «برگرد سر کارت!». 

این کار باعث می شود فورا به سر کارتان برگردید و توجه و تمرکز کاملتان را به آن بدهید؛ همچنین باعث میشود تا وقتی که آن وظیفه را به پایان نبرده اید، رهایش نکنید.وقتش شخص دیگری می خواهد با شما صحبت کند یا حواستان را از کار پرت کند، می توانید با گفتن این حرف خودتان را خلاص کنید: «خب، فکر کنم باید برگردم سر کارم!». 

هر بار که می گویید باید به سر کارتان برگردید، شخص مقابل معمولا حرفش را تمام می کند و تنهایتان می گذارد.هر بار که تأییدیه های مثبت را پیش خودتان تکرار می کنید، راحت تر از قبل می توانید به سر کارتان برگردید و دوباره تمرکز کردن را از سر بگیرید.


اسباب بازی
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات مشاهده