مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» آشنائی با ضمیر ناخود آگاه، کامپیوتر وجود انسان

آشنائی با ضمیر ناخود آگاه، کامپیوتر وجود انسان

در دنیای انسان همه چیز از فکر او آغاز می شود و فکر مبدأ تحول و خلق هر پدیده ای توسط اوست.

انسان همان است که می اندیشد و اگر انسانها به دنبال موفقیت، خوشبختی و نشاط در زندگی خود هستند باید بدانند که آدمی تنها در سایه تولید افکار درست، مثبت، خلاق، هدفمند و روحیه آفرین است که می تواند به دستاوردهای عالی برسد.پدیده فکر در وجود انسان عامل مستقلی نیست و فکر انسان در هر لحظه از باورها و روحیه او نشأت می گیرد و نظام باورها و روحيه اوست که منشأ فکر و عامل اصلی در هر موفقیت و یا شکست است.


«انسان همان است که باور دارد» 


تفاوت انسانها با هم تنها به دلیل فرق در نظام باورهای آنان است. در واقع موفقیت، سعادت و ثروت هر کشور را مجموعه باورهای مردم آن کشور تعیین می کند.

باورهای انسان توسط ضمیر ناخودآگاه ساخته می شود و ضمیر ناخودآگاه کامپیوتری است که اطلاعات را از طریق حواس پنجگانه انسان و با هر رشته فکری او دریافت می کند و با پردازش آنها نظام باورهای انسان را می سازد.اگر انسانها بخواهند تفکر و نظام فکری خود را عوض کنند باید به تغییر در نظام باورهای خود بپردازند. تغییر در نظام باورها از طریق ارسال سیگنالهای مناسب به ضمیر ناخودآگاه حاصل می شود.ضمیر ناخودآگاه:کامپیوتر قدرتمند درون انسان


انسان دو نوع ضمیر دارد، یکی ضمیر خودآگاه یا Conscious Mind و دیگری ضمیر ناخودآگاه یا Subconscious Mind.


ضمیر خودآگاه انسان، جایگاه فرماندهی وجود است که در واقع همان بخش از انسان است که به "منِ آدمی" اطلاق می شود.وقتی شما هر کاری را آگاهانه اراده می کنید، تصمیم می گیرید و انجام می دهید ضمیر خودآگاه شماست که انجام وظیفه می کند و در وجود شما فرماندهی می نماید، قضاوت می کند، تجزیه و تحلیل و ارزیابی می کند و امور زندگی شما بطور روزمره اداره می شود.


در کنار این ضمیر، بخش دیگری در وجود آدمی حضور دارد که مسئولیت امور اجرایی بدن را عهده دار است و آن ضمیر ناخودآگاه است که به آن، جایگاه اجرائی بدن می گویند.ضمیر ناخودآگاه گوش به فرمان ضمیر خودآگاه شماست و تحت فرماندهی سیستم خودآگاه شما انجام وظیفه می کند.


ضمیر ناخودآگاه انسان دقیقا یک کامپیوتر است که تمام سیستم بدن انسان را اداره و کنترل می کند. این ضمیر کنترل تمام اعضا و جوارح بدن را که بطور غیر ارادی کار می کنند به عهده دارد. از جمله قلب، ریه ها، کبد، معده و در یک کلام کنترل و اداره تمام سلول های بدن انسان.


 از سوی دیگر ضمیر ناخودآگاه است که باورهای انسان را به وجود می آورد و شخصیت، اعتماد به نفس و هویت آدمی را شکل می دهد و نیز ضمیر ناخود آگاه است که روحیه فرد را در هر لحظه می سازد.ضمیر ناخودآگاه می تواند در هر لحظه با تماس و ارتباط با ضمایر ناخودآگاه انسانهای دیگر، رابطه شما را با دیگران بطور ناخودآگاه فراهم کند (تله پاتی).


ضمیر ناخودآگاه می تواند با ارتباط با جهان آفرینش و کل کائنات، ارتباط آدمی را با جهان هستی برقرار کند و انسان را به استفاده از قدرت ماوراء الطبیعه برساند و از این طریق کل کائنات به خدمت انسان در آیند.


 تشریح سیستم کامپیوتر ضمیر ناخودآگاه


ضمیر ناخودآگاه مثل هر کامپیوتر دیگری یک سری ورودی (INPUT) دارد و یک سری خروجی (OUTPUT) و یک سری پردازش هایی (PROCESS) انجام ميدهد.


ورودی های ضمیر ناخودآگاه عبارت است از اطلاعاتی که از طریق حواس پنجگانه دریافت می کند بعلاوه هر رشته فکری انسان که مجموعه این شش کانال ورودی، ضمیر ناخودآگاه را در هر لحظه تغذیه می کند.این بدان معنی است که تمام اطلاعاتی را که انسان از طریق حواس پنجگانه دریافت می کند علاوه بر اینکه این اطلاعات وارد سیستم خود آگاه او می شود و اثراتی را به وجود می آورند، یک نسخه دیگر از این اطلاعات نیز به ضمیر ناخودآگاه وارد می شود و توسط این کامپیوتر پردازش می شود و حاصل این پردازش، باوری را در نظام باورهای آدمی می سازد و یک نوع روحیه را شکل می دهد و یا اینکه در خارج از وجود انسان در دنیای بیرون از آدمی کاری را صورت می دهد.


بطور مثال هنگامی که شما یک گل زیبای رز قرمز رنگ را که علامت عشق و محبت و دوستی است مشاهده می کنید، علاوه بر اینکه این تصویر زیبا در ضمیر خود آگاه شما تأثیری خواهد داشت، عین این تصویر به ضمیر ناخودآگاه شما می رود و پس از پردازش، یک روحیه زیبا در شما می سازد. ضمن اینکه یک باور زیبا هم در شما ایجاد می کند که مثلا چقدر زندگی زیباست.هنگامیکه شما این گونه باور داشته باشید که زندگی واقعا زیباست اولا روحیه ای مثبت و شاد خواهید داشت و ثانیا چنین باوری در شما امید و حرکت را القاء می کند و اندیشه های مثبت و کار آفرین در ذهن شما تولید می شود و چنین اندیشه های مثبتی شما را به کارهای سازنده وا می دارد و کارهای مثبت حاصل از اندیشه های زیبا و مثبت، شما را به دستاوردهای عالی در زندگی می رساند.


در حالی که اگر کسی بجای چنین تصویر زیبایی، تصویری از یک انسان بی گناه که در بوسنی توسط صربها کشته شده ببیند این تصویر نه تنها برای همیشه در صفحه ضمیر ناخودآگاه او بایگانی می شود بلکه در همان لحظه پردازش شده و این باور را در انسان ایجاد میکند که چقدر زندگی زشت و ناخوشایند است و چقدر انسانها ستمکارند. چقدر بیرحم هستند و اصلا چقدر زندگی بی ارزش و بی حاصل است.حاصل چنین پردازشی در کامپیوتر ضمیر ناخودآگاه، روحیه ای غم انگیز ایجاد می کند و اندیشه حاصل از این باور و روحيه، اندیشه منفی است که به انسان می گوید چقدر زندگی بی ارزش است. 

معلوم است انسانی که این گونه اندیشه می کند هیچ حرکت مثبتی در زندگیش انجام نمی دهد و انسان ناکامی می شود که چیزی جز شکست و ناامیدی برای او حاصل نخواهد شد.به این ترتیب همه اطلاعاتی که انسان در طول شبانه روز از طریق حواس پنجگانه دریافت میکند اعم از آنچه که می بیند، می شنود، می چشد، می بوید، لمس می‌کند و یا به هر چه که در هر لحظه می اندیشد، همه این سیگنالهای ورودی در ضمیر ناخودآگاه اثر خاصی دارد و در ساختن نظام باورهای او مؤثر است.


ضمیر ناخود آگاه و فیزیولوژی انسان 


کلیه عملکرد غیر ارادی اعضاء و جوارح بدن انسان از جمله قلب، ریه ها، کبد، غدد مختلف و کلیه سلول‌ها توسط کامپیوتر ضمیر ناخودآگاه در هر لحظه، کنترل و هدایت می شوند. بطور مثال در هر ثانیه در هر سلول میلیون ها عمل و عکس العمل شیمیائی، مکانیکی، عصبی و غیره رخ می دهد که تمامأ توسط ضمیر ناخودآگاه رهبری و هدایت می شوند. حال اگر عدد میلیاردها سلول را در چند میلیون در ثانیه ضرب کنید حاصل آن یک عدد نجومی غیر قابل تصور است که ضمیر ناخودآگاه در هر ثانیه براساس حساب و کتاب و اصول صادر می کند، ارزیابی می کند، فیدبک (feedback) می گیرد و مجددا فرمان می دهد.


يقينا عملکرد ضمیر ناخودآگاه است که سلامتی و یا بیماری انسان را موجب می شود. یعنی اگر ضمیر ناخودآگاه فرمان سلامتی به اعضاء و جوارح و سلولهای بدن بدهد انسان سلامت زندگی میکند و اگر در جایی فرمان به هر دلیلی غیر از این باشد انسان بیمار می شود و حتی وقتی فردی به دلیل عوامل بیرونی بیمار می شود ضمیر ناخودآگاه بیشترین سهم را در درمان و مداوای شخص دارد.حتی امروزه دانشمندان علم پزشکی معتقدند که سهم عظیمی از تأثیر داروها بر بدن مریض اثرات تلقينی (سیگنالهای ورودی به ضمیر ناخودآگاه) حاصل از مصرف آن داروهاست. آن هنگام که بیمار دارو مصرف می کند در حقیقت در لحظه مصرف به خود القاء می کند که با خوردن و مصرف آن دارو بهبود می یابد و ضمیر ناخودآگاه این فرمان را از ضمیر خودآگاه گرفته و شرایط فیزیولوژی جسم بیمار را در جهت سلامتی تغییر می دهد و لذا بیمار بهبود پیدا می کند. البته این به معنای نفی اثرات شیمیائی داروها نیست بلکه حداقل قضیه این است که داروها می توانند نقش کاتالیزور را در پروسه شفا دهی انسان داشته باشند.

لذا امروزه در تکنولوژی پزشکی استفاده از شبه داروها مطرح شده است زیرا که معمولا داروهای شیمیائی هرکدام عوارض جانبی منفی دارند که بر مصرف کننده آن اثر سوء خواهند داشت.


اما اثرات تلقینی حاصل از مصرف داروها در مصرف شبه داروها هم حاصل می شود بدون اینکه تأثیر سوء حاصل از مصرف داروهای شیمیایی را در بدن ایجاد نمایند.در بدن انسان کارخانه داروسازی بسیار عظیمی وجود دارد که هر زمان بدن دچار مسئله ای شود و نیاز به یک فرایند درمان از طریق یک سری مواد و یا داروی خاص باشد، این کارخانه داروسازی می تواند داروی مورد نیاز بدن را ساخته و به میزان دقیق مورد نیاز، مصرف نماید بدون اینکه عوارض جانبی سوء داشته باشد.


جالب این است که اداره این کارخانه داروسازی بدن در دست ضمیر ناخودآگاه است و از آنجایی که بطور کلی ضمیر ناخودآگاه تحت فرمان ضمیر خودآگاه است بنابراین هدایت درست سیستم خود آگاه انسان و ارسال سیگنالهای مناسب به ضمیر ناخودآگاه می تواند در هدایت این کارخانه بسیار مفید و مؤثر باشد و در نتیجه حفظ سلامتی انسان تا حدود بسیار زیادی بستگی به خود او دارد و اگر انسان این مکانیزم را بداند می تواند ضمیر ناخودآگاه را به گونه ای هدایت کند که تا جای ممکن به سلامت زندگی کند. 

بکارگیری کامل تکنیک‌های تکنولوژی فکر به 

سلامتی انسان کمک شایانی می نماید.


ضمیر ناخود آگاه و قدرت ماوراء الطبيعه انسان


انسان پدیده ای است که علاوه بر توان استفاده از قدرت فیزیکی و طبیعی خود می تواند از قدرت متافیزیک یا ماوراء الطبيعه خود نیز استفاده کرده و با اجرای قوانین آن، در کار و زندگی به موفقیتهای بزرگتری دست یابد.در این جهان علاوه بر قدرتهای فیزیکی و طبیعی انسان برای او قدرت دیگری متصور است و آن قدرت متافیزیکی اوست که می تواند انسان را به توانایی های بیکرانی برساند.


ضمیر ناخودآگاه این توان را دارد که وقتی فرمانی را از ضمیر خودآگاه دریافت می کند به منبعی در جهان وصل شود به نام «شعور نامحدود جهان» یا infinite Intelligence که تمام اطلاعات جهان هستی، داخل این شبکه اطلاعاتی با این شعور نامحدود می باشد. 

وصل شدن ضمیر ناخودآگاه به این شبکه اطلاعات جهانی این امکان را برای این ضمیر فراهم می کند که پاسخ بسیاری از معماها و مسائلی که انسان برای خود طرح می کند و به دنبال راه حل آن ها می گردد در دسترس این ضمير قرار گیرد و او در انجام آن کار موفق شود.این موضوع مثل وصل شدن یک کامپیوتر به شبکه جهانی اینترنت می باشد که وقتی این ارتباط برای یک کامپیوتر برقرار می شود تمام اطلاعاتی که در شبکه اینترنت قرار داده شده است در اختیار استفاده کننده از آن کامپیوتر قرار می گیرد.


جالب است بدانید که بسیاری از دانشمندان جهان پاسخ معماها و معادلات علمی خود را از شعور نامحدود جهان توسط ضمیر ناخودآگاه خود دریافت کرده و می کنند.


ضمیر ناخودآگاه می تواند با متصل شدن به این شبکه با تمام انسانهای دیگر و ضمایر ناخودآگاه آنها (که به این شبکه وصل هستند) ارتباطات پنهان یا ناخودآگاهی را برقرار کند و از آنها (از طریق ضمیر ناخودآگاهشان) بخواهد که فرد را در حل هر مسئله و یا رسیدن به هر هدفی کمک کنند.


لذا کسانی که از تکنولوژی فکر استفاده می کنند می توانند برای رسیدن به اهداف و آرمانهای خود از قدرتهای ماوراء الطبيعه و یا قدرت های انسانهای دیگر استفاده کرده و دنیای زیبایی برای خود خلق کنند.

بسیاری از انسانها، دانشمندان، شعرا و عرفا که کارهای غیر معمول می کنند و اثرات شگفت انگیزی از خود به جای می گذارند در واقع از تکنولوژی فکر و ضمیر ناخودآگاه خود استفاده می کنند.ضمیر ناخودآگاه است که فردوسی و شکسپیر را به خلق چنان آثاری رسانده است.


ضمیر ناخودآگاه است که بتهون که یک مرد ناشنوا بود را به خلق چنان سمفونیهائی قادر کرده است و خلاصه ضمیر ناخود آگاه است که حافظ و مولوی را به چنان شعرای عارفی تبدیل کرده است که شما در واژه واژه ی شعرشان جلوه ی خدا را می بینید.


در حقیقت، تکنولوژی فکر می تواند انسان را به اقتدار برساند.


آرایشی بهداشتی
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات مشاهده