مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» کارآفرینی فقط پول درآوردن نیست.

کارآفرینی فقط پول درآوردن نیست.

بلکه تبدیل شور و اشتیاقتان به سرمایه است به طوری که بتوانید بیشتر پول در بیاورید و پیشرفت کنید.

پول شاخص ضعیفی برای بیان موفقیت است. کارآفرینی فقط یک لقب یا عنوان نیست بلکه سبک زندگی است. 

کارآفرینی فقط پرداختن به خود و پول بیشتر درآوردن نیست.

باید به عقب برگردید و ارزیابی کنید که چرا دارید کاری معین را انجام میدهید.


وقتی به عقب برگردید و چرایی انجام آن کار را مورد ارزیابی قرار دهید به طور خودکار از فکر کردن به آن انگیزه می گیرید و برای رسیدن به اهداف خود تلاش می کنید.


آن وقت است که سرمایه درجه اهمیت کمتری پیدا می کند. به یاد داشته باشید، هرگز فقط برای پول درآوردن کسب و کاری را شروع نکنید. اگر این تنها انگیزه تان است، بهتر است هیچ کاری انجام ندهید.

اطمینان به آن چه که انجام می دهید از هرگونه تحصیلات رسمی (آکادمیک) بسیار مهم تر است.

مدارک دانشگاهی، گواهینامه ها و مدارک دکتری مهم هستند اما به تنهایی شما را به جایی نخواهند رساند. شما بدون اینها هم میتوانید کار خود را پیش برید اما نیاز دارید اعتماد به توانایی های خود را نیز به نمایشبگذارید. هرچه در زندگی جلوتر بروید به تجربه در خواهید یافت که تحصیلات رسمی شما در دنیای واقعی کاربرد چندانی نخواهند داشت. راه حل مشکلات بزرگ از دل انجام تکالیف و گزارشات مدرسه تان بیرون نخواهد آمد. باید با اعتماد به نفس و اطمینان به دنیای واقعی گام بگذارید، سوال کنید، به دنیا به شکل دیگری بنگرید و خودتان راه حل را پیدا کنید.

تنها تغییر است که همیشگی است. فرصتها همیشه به سراغتان خواهند آمد و شرایط همیشه در حال تغییر خواهند بود. اگر همه به کلیشه ها پایبند بودند، هیچ گاه هیچ چیز تغییر نمی کرد و بدون تغییر، پیشرفتی در کار نبود. 


هیچ چیز در زندگی دائمی نیست. برای موفق بودن باید تغییر کنید، تجدید نظر کنید و با شرایط سازگار شوید.

برای این که فردا موفق شوید، امروز باید تغییر را بپذیرید. گاهی اوقات باید سازمان خود را در جهت جدیدی پیش ببرید چون شرایط و موقعیتهای دیگر به شما وابسته نیستند.

راهی برای الهام بخشیدن به کارمندانتان و وادار کردن آنها به اندیشیدن همانند کارآفرینان کوچک پیدا کنید.

به آنها مسئولیت بدهید.


آرایشی بهداشتی
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی   |   تعمیر پکیج  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات مشاهده