مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» ذهن خود را برای موفقیت برنامه ریزی کنید.

ذهن خود را برای موفقیت برنامه ریزی کنید.

تکنیکهای برنامه نویسی ذهنی قدرتمندی وجود دارند که می توانید از آنها برای تبدیل شدن به یک شخص مثبت و مؤثر استفاده کنید. هر یک از این تکنیکها هم عملی می باشند و هم حقانیت آنها اثبات شده است.


از جمله نخستین این تکنیکها استفاده منظم از تاییدها و تلقينات مثبت برای برنامه ریزی ذهن ناهشیار و رسیدن به احساس خوش بینی در طی روز است. ۹۵ در صد احساسات و عواطف شما با صحبتی که با خود می کنید مشخص می شود. 


به عبارت دیگر، موضوع از این قرار است که شما لحظه به لحظه با خود چگونه حرف می زنید؟

 

با کنترل کردن گفت وگوهای درون، شما بر افکار، احساسات، اعمال و رفتار و در نهایت آینده خود مسلط می شوید. دکتر مارتین سلیگمن، استاد دانشگاه پنسیلوانیا، این را به "سبک توضیحی شما" نامیده است. طرزی که با خود صحبت می کنید و مسائل را به خود توضیح می دهید احساس شما را درباره آنچه در پیرامونتان می گذرد نشان می دهد. 


به عبارت دیگر، واکنش شما را اتفاقاتی که برایتان می افتد مشخص نمی کند، به جای آن، برداشت و تفسیر شما از این حوادث است که واکنش مثبت یا منفی شما را سبب می گردد.


 اگر شما آگاهانه و به عمد درباره اندیشه و خواسته تان فکر نکنید و حرف نزنید، گرایشی طبیعی به این پیدا می کنید تا درباره آنچه نمی خواهید و درباره اشخاصی که شما را ناراحت می کنند فکر کنید. اگر محکم به خواسته خود و به مسیری که می خواهید طی کنید نیندیشید، گرفتار منفی اندیشی می شوید و نگرانی و تشویش پیدا می کنید و این همان چیزی است که معمولا مردم عادی و متوسط با آن روبه رو می گردند. 


اصل تأیید مثبت می گوید: عبارات تأييد کننده اگر به اندازه کافی تکرار شوند، به عنوان یک فرمان مورد قبول ذهن نیمه هشیار شما قرار می گیرند. 


هر هدف یا فرمانی را که در ذهن نیمه هشیار خود جای دهید، در دنیای پیرامون شما صورت محقق پیدا می کند. هدف جدید، عضو مشبک مغز را فعال می کند. در نتیجه آگاهی و حساسیت شما نسبت به اشخاص، نقطه نظرها و فرصتهای مناسبی که می توانند به شما کمک کنند افزایش می یابد. 


این گونه پابر پدال گاز می گذارید تا توانمندیهای خود را افزایش بدهید و به سرعت بیشتری در جانب هدفهای خود به حرکت در آیید. صحبت مثبت با خود و دادن تأییدهای مثبت به خویشتن، ابزاری هستند که از آن برای کنترل اندیشه خود و توجه به هدفی که پیش رو دارید استفاده می کنید.


با تأییدهای مثبت، توانمندیهای بالقوه شما نامحدود می شود. می توانید عملا با صحبت با خود به آن شخصی که می خواهید تبدیل شوید. قدرتمندترین کلمات آنهایی هستند که شما با خودتان در میان می گذارید و آنها را باور می کنید. 

"خودم را دوست دارم!"بهترین و مؤثرترین تأییدی است که می توانید به خود تحویل دهید تا بر عزت نفس و اعتماد به نفس خود بیفزایید. 


وقتی برای اولین بار "خودم را دوست دارم!" را به خود می گویید، احتمالا احساس می کنید که کار مضحکی انجام می دهید. این کاملا طبیعی است. 

روانشناسها این احساس را ناسازگاری شناختی نامیده اند.


این احساس زمانی دست می دهد که تأیید مثبت با پیام‌های منفی انباشت شده در ذهن نیمه هشیار شما که ناشی از تجربیات ناخوشایند گذشته است، برخورد می کند. اما وقتی تأیید مثبت "خودم را دوست دارم!" را بارها و بارها تکرار می کنید، ذهن نیمه هشیار شما آنها را به عنوان یک دستورالعمل اجرایی قبول می کند.


حالا با عزت نفس تمام فکر و احساس می کنید هرچه خودتان را بیشتر دوست داشته باشید، دیگران را بیشتر دوست خواهید داشت. این گونه شما انسانی مثبت تر می شوید. هرچه دیگران را بیشتر دوست بدارید امکان همکاری آنها با شما افزایش می یابد. همه چیز با عزت نفس شما شروع می شود. 


از جمله سایر تأییدهای مثبت می توان به "من بهترین هستم!" اشاره نمود.


باید این عبارت را چندین بار برای خود تکرار کنید. همیشه در هر کاری که می کنید به خود بگویید که بهترین هستید و باز هم بهتر می شوید. به خود بگویید در کاری که می کنید عالی و بی کم و کاست هستید.


باز هم، وقتی برای اولین بار این گونه از خود تعریف می کنید، ممکن است احساس غریبی پیدا کنید، اما وقتی به اندازه کافی این عبارات را به خود تلقین کردید، برایتان طبیعی می شود و ذهن نیمه هشیار شما آن را به عنوان یک واقعیت می پذیرد.


یکی دیگر از کارهایی که می توانید بکنید این است که هر روز خود را با عبارات "شاد هستم، سالم هستم، عالی هستم!» شروع کنید. 


وقتی اشخاص از شما می پرسند چه خبر؟ همیشه به شکل مثبت به آنها جواب بدهید. بگویید:" عالی است". یا "فوق العاده خوب است". 


درباره خود و زندگی تان به طرزی که دوست دارید باشد حرف بزنید. باید ذهن نیمه هشیار خود را مجاب کنید که پیشاپیش در موقعیت بسیار جالبی قرار دارید. 


ذهن نیمه هشیار شما که نگرش، شخصیت، زبان تن، احساسات و نیز میزان اشتیاق، هیجان و انرژی شما را مشخص می سازد مانند یک کامپیوتر مکانیکی عمل می کند. ذهن نیمه هشیار نمی تواند به تنهایی تصمیم بگیرد یا عمل کند. به جای آن، دستورالعملها را قبول می کند. ذهن نیمه هشیار شما چونان یک باغ و خود شما چونان یک باغبان هستید. اگر در باغ خود روییدنیهای مورد نظرتان را نگارید، در آن علفهای هرز می روید.آرایشی بهداشتی
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات مشاهده