مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» موفقیت بزرگ بعد از شکست رخ می دهد.

موفقیت بزرگ بعد از شکست رخ می دهد.

فیل نایت از مؤسسه بزرگ کفش نایک میگوید:

"تنها مجبورید در آخرین بار پیروز شوید".


 این حرف بزرگی است! ممکن است بارها و بارها شکست بخورید، اما بعد به یک موفقیت بزرگ دست پیدا می کنید که جبران همه شکستهای گذشته را می کند. به همین دلیل است که بزرگترین موفقهای دنیا زمانی شکست خورده بوده اند.


توماس ادیسون، بزرگ ترین مخترع دوران مدرن و نوین، یکی از بزرگ ترین ناکامهای زمانه خود بود. او بیش از هر مخترعی در قرن بیستم شکست خورد تا توانست به اختراعات بزرگ خود دست پیدا کند. اما توماس ادیسون در برخورد با شکستهای خود فلسفه ای را دنبال می کرد که همه ما می توانیم آن را اعمال کنیم. وقتی برای اختراع چیزی فعالیت می کرد، می دانست که برای رسیدن به راه حل باید زمانی را پشت سر بگذارد. موفقیت امر ناچار بود.


شکست چیزی نبود که کسی آن را انتخاب کند. تنها کاری که باید می کرد این بود که راههایی را که به موفقیت ختم نمی شوند، از سر راه خود بردارد تا بالاخره به آخرین راهی برسد که او را به جانب موفقیت سوق می داد. ادیسون به دقت تمام نتایج کارهایش را ثبت می کرد. او درسهای آموزنده هر تجربه را استخراج می کرد و از آن برای تجربیات بعدی خود استفاده می نمود. او اندیشمند و اسلوب گرا بود. او اشتباهات گذشته را تکرار نمی کرد.


فرض را بر این بگذارید که موفقیت حتمی است. 


این روش را شخصا آزمایش کنید. فرض را بر این بگذارید که موفقیت شما حتمی است، بدون توجه به همه مشکلات و ناملایمات سعی کنید از آنها درس بیاموزید. روی کاغذ بیندیشید. یادداشتهای دقیق بردارید. هر بخش از عملکرد خود را تحلیل کنید و توضیح دهید که از موقعیت چه آموخته اید. اگر از اشتباه خود درس نمی گیرید، دلیلش این است که به اندازه کافی تلاش نمی کنید. به درسهای آموخته خود نگاه کنید تا مجبور به تکرار آنها نشوید.


آرایشی بهداشتی
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات چاپ انواع پرچم های ساحلی ، تبلیغاتی و تشریفات مشاهده