کاریزما چیست و رهبر کاریزماتیک کیست؟

» کاریزما چیست و رهبر کاریزماتیک کیست؟اصطلاح کاریزما

با عناوینی چون فرهمندی یا گیرایی ترجمه شده است.

این واژه در لغت به معنی جذابیت غیرعادی و دارا بودن صفت های ویژه ، ممتاز و منحصر به فردی است که مورد پسند و ستایش تعداد زیادی از دیگر انسان هاست.


_ماکس وبر در سال 1947 رهبر کاریزماتیک را فردی با ویژگی های استثنایی توصیف می کند.


_این پدیده عمدتا در بحران های اجتماعی یا سازمانی به ظهور می رسد.


رهبری کاریزماتیک


ماکس وبر معتقد است:


_کاریزما يا سلطه ی کاریزمایی ، سرسپردگی غیرعادی به قداست یک شخص ، یک قهرمان و یا کسی است که خصائصی نمونه دارد.

این شخص می تواند بشارت دهنده ی نظم نوینی باشد و همان نظم نوینی که این شخص وعده اش را می دهد ، خود می تواند نوعی کاریزما باشد.


نظریه اسنادی در رهبری کاریزماتیک


چه چیزی تعیین می کند که شما را یک رهبر کاریزماتیک ببینند؟


_در روانشناسی اجتماعی ، اسناد فرآیندی است که افراد به کمک آن علل رفتار یا رویدادها را توضیح می دهند.


_در خصوص رهبری کاریزماتیک نیز این نظریه بسیار مطرح شده که کاریزما پدیده ای اسنادی است.

براساس این نظریه اسناد ویژگی های کاریزماتیک به یک رهبر از سوی پیروان براساس رفتار ، تخصص و جنبه های موقعیت آن رهبر تعیین می شود.


ویژگی ها و رفتار رهبران کاریزماتیک


_چشم انداز آنها کاملا متفاوت است.


_برای تحقق ماموریتشان به شیوه هایی نامتعارف (جدید) عمل می کنند.


_برای تحقق چشم انداز خویش از خود مایه می‌گذارند و مخاطرات فردی را می پذیرند.


_به چشم انداز خود اطمینان دارند.


_از تجسم و جذبه متقاعدکننده برای برانگیزاندن دیگران استفاده می کنند.


فرآیندهای نفوذ رهبران کاریزماتیک در پیروانشان


_متمایل ساختن پیروان به خوشحال کردن رهبر و تقلید از او


_توجه به درونی ساختن ارزش ها و اعتقادات جدید در پیروان


_اهمیت قائل شدن برای پذیرش نگرش ها و باورهای رهبر درباره ی کاری که انجام می دهند.


تسهیل شرایط


رهبران کاریزما پیش از بروز بحران به احتمال زیاد مورد قبول پیروان هستند و این امر ، پذیرش رهبری آنها را تسهیل می کند.انواع رهبران کاریزماتیکرهبران کاریزماتیک آینده پرداز

رهبران کاریزماتیک آینده پرداز بر اساس توانایی ارتباطی خویش اهداف و نیازهای پیروان را به شغل يا هدف سازمانی پیوند می‌زند.


رهبران کاریزماتیک بحران محور

رهبران کاریزماتیکی که در اثر بحران پدید می آیند آشکارا میان اقداماتی که باید انجام شوند و پیامدهایی که این اقدام ها خواهند داشت ارتباط برقرار می کنند.


سخنی از بزرگان


هنگام مواجهه با مردم باید به خاطر بسپاریم که با افرادی منطقی مواجه نیستیم ، بلکه با موجوداتی عاطفی ، به حرکت درآمده به خاطر پیش داوری ها و برانگیخته با غردر و تکبر سر و کار داریم.


"دیل کارنگی"


آخرین مطالب این وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان
ثبت آگهی رایگان ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی
راز اعداد جفتراز اعداد جفتراز اعداد رند ، اعداد فرشتگان
تعمیر پکیج در شیرازتعمیر پکیج در شیرازتعمیر برد پکیج در شیراز  ساخت وبلاگ